Hem

Trygghet och omtanke

Karbyhemmet hvb-hem har sedan 1968 bedrivit behandling / vård.

Våra boende är medelålders / äldre med funktionsnedsättning,  missbrukare i eftervårdsfasen. Vårat boende innefattar både män och kvinnor i behov av omvårdnad och tillsyn dygnet runt.
Sedan 2005 har vi inriktat oss på demensutredningar och funktionsbedömningar.

 

Nu satsar vi ännu mer på miljön och installerar solceller