Erfarenhet

”Trettio år i branchen, kompetent personal och ansvarsfullt arbete ökar de boendes välbefinnande.
Vi prutar inte på vårdkvaliteten och den trygga miljön.

Äldre och medelålders män och kvinnor med behov av omvårdnad har i decennier placerats hos oss. Vår boendeform med fullservice, småskalighet (12 boende) i hemlik miljö har blivit ett erkänt och efterfrågat alternativ. Vi har många kommuners förtroende.

                 Omtanke – Vänlighet – Service

Vårt mål är att erbjuda våra boende optimal vård och omsorg under trygga former. I första hand lägger vi stor vikt på social samvaro och mänsklig kontakt.