Ideologi

Den boendes väl, beträffande vård, omsorg, individuella behov och boendet alltid skall komma i första hand.
En boendes önskan skall alltid bemötas i positiv anda.
Mångårig erfarenhet tillsammans med stabil och kompetent personal samt ett ständigt ifrågasättande av våra egna insatser och en nära, öppen kontakt med anhöriga gör att vi anser oss ha god kontroll på den vårdkvalitet vi har att erbjuda.