Personal

Individuellt ”skräddarsydda” vårdplaneringar är den ”röda tråden” i vårt arbete. Omtanke är en självklarhet hos oss. Det prutar vi inte heller på!!

I Karbyhemmets anda ligger en genomsyrad tanke om varje individs egenvärde inför livet. Vårt mål är att den boende skall ha bästa omvårdnad och tillsyn, samt en bra dag fylld med meningsfull aktiviteter. Vi försöker gemensamt att uppmuntra de boende till självhjälp samt att stärka självförtroendet. Allt detta med hjälp av kognitiva förhållningssätt.

PellePelle
Ägare /  Skötare
Maila Pelle
AidaAida Göransson
SSK / Föreståndare
Maila Aida
Sara
Undersköterska
Maila  Sara
IngelaIngela
Undersköterska
Maila  Ingela
Susanne S
Undersköterska
Maila  Susanne
VeronicaVeronica
Skötare /  USK
Maila  Veronica
Ann-Katrin
Skötare / USK
Maila  Ann-Katrin
Agneta
Undersköterska
Maila Agneta

   Mattias