Valmöjligheter

gardDe boende har stort inflytande beträffande mat, aktiviteter, vård och omsorg. När en boende flyttar in använder vi oss av ankomstsamtal för att den boende skall kunna få tillvarata och utöva egna intressen samt att vi skall kunna finna lämpliga aktiviteter. Arbetet är utformat med hjälp av individuell planering. Rätt till eget rum, rätt till en rumskamrat. Samtliga rum har en grundmöblering.
Vi har valt att arbeta med kontaktmannaskap eftersom vi har sett det som ett bra sätt att trygga den  enskilde individens behov av kontinuitet och lättillgänglighet.